top of page

Vi søker ungdomsarbeider i 20% stilling

NLM region øst søker pastor/menighetsutvikler til NLM Hamarkirken. NLM Hamarkirken er en flergenerasjonsmenighet som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband Region øst (NLM). Vi holder til i Brukshuset i Hamar som består av møtesaler, gjenbruksbutikk og en rekke kontorer.

Sammen med pastor og barne- og familiearbeider vil ungdomsarbeider spille en sentral rolle i å ta NLM Hamarkirken inn i en ny tid. Ungdomsgruppa Journey samler idag rundt 20 personer annenhver fredag.

Hamarkirken har i tillegg gudstjeneste, søndagsskole, smågrupper, Hamar Soul Children, barnekor, mannskor og språkkafe. Vi har også et etiopisk fellesskap tilknyttet forsamlingen. Vår visjon er som NLM: Verden for Kristus! Vi vil være en menighet som viser Guds kjærlighet, vinner nye, bevarer, utruster og sender.


Vi søker nå ungdomsarbeider i 20 % fast stilling. Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle ungdomsarbeidet sammen med barne- og ungdomsleder, andre voksenledere og styret for Journey.

  • Relasjonsbygging, forkynnelse, sjelesorg, samtaler og organisering.

  • Innkalle til og lede styremøter.

  • Delegere oppgaver i forbindelse med gjennomføring av ungdomskveldene.

  • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet.

  • Lede smågruppe(r) for ungdommene.

  • Jobbe for at ungdommene skal trives i gudstjenestefellesskapet i NLM Hamarkirken, og bygge bro mellom ungdommene og menigheten ellers.

Søknadsfrist er 1. august 2021 (søknader behandles fortløpende). Tiltredelse: 1. september 2021 eller etter avtale.


Les hele stillingsutlysningen på NLM.no

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page