Vi søker pastor / menighetsutvikler

NLM region øst søker pastor/menighetsutvikler til NLM Hamarkirken. NLM Hamarkirken er en flergenerasjonsmenighet som tilhører Norsk Luthersk Misjonssa


mband Region øst (NLM). Vi holder til i Brukshuset i Hamar som består av møtesaler, gjenbruksbutikk og en rekke kontorer.

Sammen med ungdomsarbeider og barne- og familiearbeider vil pastor spille en sentral rolle i å ta NLM Hamarkirken inn i en ny tid. Vi samler idag rundt 100 personer til gudstjeneste og det drives søndagsskole, smågrupper, Hamar Soul Children, barnekor, mannskor, ungdomsklubben Journey og språkkafe. Vi har også et etiopisk fellesskap tilknyttet forsamlingen. Vår visjon er som NLM: Verden for Kristus! Vi vil være en menighet som viser Guds kjærlighet, vinner nye, bevarer, utruster og sender.


Vi søker nå pastor / menighetsutvikler i 100 % fast stilling. Det kan bli aktuelt å dele opp stillingen i to ulike stillinger/funksjoner siden menigheten har behov knyttet til både det pastorale, menighetsutvikling, administrasjon, økonomi m.m. Søknadsfrist er 3. januar 2021 (søknader behandles fortløpende). Tiltredelse: 1. februar 2021 eller etter avtale.


Les hele stillingsutlysningen på NLM.no

149 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

NLM Hamarkirken © 2020 | Samtykke