top of page

Vi åpner dørene!

Oppdatert: 23. mai 2020

Søndag 24. mai blir det gudstjeneste i Brukshuset!


På grunn koronaviruset har alle arrangement i Brukshuset vært avlyst i flere uker. Nå har myndighetene åpnet opp for offentlige arrangement med opptil 50 deltakere. Styret for NLM Hamarkirken har vedtatt at vi åpner opp for gudstjenester og andre samlinger fra og med denne uken, og på søndag 24. mai blir det gudstjeneste i Brukshuset.


Det er en rekke smittevernhensyn som er knyttet til det å åpne opp. NLM har utarbeidet en veileder vi legger til grunn for tiltakene i Brukshuset. Kort oppsummert må følgende tiltak være på plass:

  • at et enkelt arrangement har maks 50 personer til stede (inkludert de som bidrar i arrangementet)

  • at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene

  • at det er plass nok til minst en meters avstand mellom de som er til stede

  • at ansvarlig arrangør holder oversikt over alle som er til stede

  • at det oppfordres til og gis mulighet/tilgang til hyppig håndvask

Dette betyr at alle som er tilstede må registrere seg med navn og telefonnummer. I tillegg blir det forhåndspåmelding slik at vi ikke må avvise noen som møter opp. Vi vil også legge opp til å streame gudstjenesten slik at folk som ikke får plass eller som ønsker å få med seg gudstjenesten hjemmefra, får anledning til det. Informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsidene.


De fire grunnprinsittene vi ønsker å følge for å hindre smitte er følgende:


A. Syke personer skal ikke delta på arrangement Alle som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan ikke delta på samlinger. Frivillige og deltagere skal informeres om at de skal melde fra dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.

B. God hygiene Det settes opp god informasjon ved inngangspartiet med råd for å unngå smitte. Det settes ut hånddesinfeksjon på strategiske steder, og oppfordres til hyppig håndvask. Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås. C. God avstand Det legges til rette for minst mulig fysisk kontakt mellom personer, helst med to meters avstand, men minst en meter. D. Få berøringspunkt Vi ønsker minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. Slike berøringspunkt skal vaskes hyppig, helst mellom hver gang de brukes.

Hvis noen har spørsmål rundt smittevern og arrangement i Brukshuset, er det bare å ta kontakt med Ole Kristian Sameien (40403156).

118 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page