top of page

Salving og forbønn for syke

Oppdatert: 29. feb. 2020NLM har utarbeidet en ordning for salving og bønn for syke som kan benyttes. NLM Hamarkirken praktiserer forbønn og salving av syke i tråd med NLMs retningslinjer. Praksisen er forankret i Jak 5,14-15:

Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bønn med salvingen er en tjeneste som utføres av "menighetens eldste". NLM definerer i denne sammenheng "de eldste" som "åndelige ledere med tillit blant de kristne". De skal representere fellesskapet når de samles til forbønn for den syke.


Forsamlingsleder / pastor, som har et overordnet åndelig lederansvar, er kontaktperson og ansvarlig for tjenesten. Ledere med åndelig tillit og ansvar i menigheten kan spørres om å være med på forbønnshandlingene, enten sammen med pastor eller med delegert ansvar for å gjennomføre forbønnshandlingen.


Selv om NLM Hamarkirken har en konkret tjeneste for forbønn og salving, understrekes det at forbønn ved håndspåleggelse også kan praktiseres ellers i menigheten der det er naturlig. Å kunne be for og med hverandre er et privilegium gitt til alle Guds barn. Ånden kan også utruste enkeltpersoner med en spesiell nådegave til å helbrede. Derfor må vi ikke begrense det å be for syke til kun å bli praktisert ved salving.


Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet? Da er du velkommen til å ta kontakt med forsamlingsleder / pastor, som igjen vil avtale tid og sted for forbønnshandlinger.


For utdypende informasjon rundt teologi og praksis, henvises det til dokumentet Bønn for syke med salving.

108 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page