top of page

Julegave til Café Uno

Café Uno er Hamars tverrkirkelig ungdomskafé, og har i flere år fått bety mye for mange ungdommer i byen vår.


I sommer flyttet Café Uno til Torghjørnet. Flyttingen har ført til lavere leiekostnader og mangedobling av omsetningen, og det kommer stadig nye ungdommer innom kafeen. Kaféen fungerer virkelig som en en stue midt i byen for flere enn før. Det er fantastisk!Selv om omsetningen er økende, er Café Uno avhengig av økonomiske støttepartnere. NLM Hamarkirken er sammen med flere menigheter i byen med og støtter driften av kaféen. Det er også en del enkeltpersoner som støtter kaféen fast.


I høst har noen av kafeens største bidragsytere falt bort. Dette utgjør et bortfall på mange tusen i kroner i budsjettert inntekt. Selv om kafeens mest sannsynlig hadde gått med overskudd om disse midlene hadde kommet inn, ligger det nå an til et stort underskudd i 2020.


Styreleder i kaféen, Eirik Austeng, oppfordrer i en e-post kristenfolket i Hamar til å ta i et tak for kaféen med en ekstra julegave.

- Vi spør om dere har mulighet til å hjelpe oss med dette før jul - enten ved en ekstra gave, en kollekt eller private gaver. Det aller viktigste er å sikre at staben får lønn.


All støtte kan overføres til Kafé Unos kontonummer: 1822 27 84812, eller på vipps-nummer #83971.


Kaféen har som mål for våren 2021 å få 50 nye faste givere. Dette vil være med å gi en ekstra sikring.


Les mer på Café Unos Facebook-side

59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page