top of page

Hvile for sjela

Hva gir deg hvile i sjela? I Matteusevangeliet kapittel 11 sier Jesus noe om hva som gir ekte hvile for sjela:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. (Matt 11,28-30)

Min sjel, den jeg dypest sett er som menneske, finner kun hvile hos Gud, og denne hvilen knyttes til frelsen som kommer fra Gud. Med andre ord; det er ingen ingen ting – ingen ferie, intet drømmehus, ingen penger eller andre ytre ting som kan tilfredsstille menneskets dypeste behov. Min sjel finner hvile i Gud og hans frelse alene.

Kirkefaderen Augustin sa det slik:

Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg

Det er en klassisk kristen tanke at mennesket er grunnleggende utilfredsstilt utenfor fellesskapet med Gud. Vi er skapt til fellesskap med vår skaper. Borte fra Gud er vi i en uforsonet tilstand, med ryggen vendt mot Gud. Blir vi forsonet med Gud, får vi også fred med Gud, og grunnlaget for en indre hvile er lagt. Fellesskapet med Gud er vårt rette element som mennesker. Veien til forsoning med Gud og hvile i sjela er gjennom Jesus Kristus. Han sier: «Kom til meg». Det er en invitasjon til deg og meg. Vi skal få komme til Jesus med våre synder og byrder. Vi skal få lesse av oss det som tynger ved korsets fot.

Men i teksten sier Jesus noe mer:

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.

Hvilen handler ikke bare om å komme til Jesus én gang. Hvilen finner vi i fellesskapet med Jesus, i etterfølgelsen og livsvandringen med vår frelser - i tospann med ham, og i hans fotspor.


Se hele talen på video:

Ole Kristian Sameien taler om hva som gir hvile for sjelen ut fra Matteus 11,28-30.

83 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page