top of page

Bibelaksjon i Hamar, april 2023


Til neste uke så har vi på Brukshuset gleden av å være vertskap for Bibelen til alle aksjonen der de fleste av Hamars menigheter står sammen om å tilby en gratis Bible til alle husstander i kommunen. Da vil alle som er med som frivillige utdelere komme hit til oss på Stormyrvegen 11, og bli sendt ut med rodekart og bibler. For mer info, se www.btah.no


Vi har fått til et intervju med leder for aksjonen, Andreas Karstad, som også er pastor her på Hamarkirken.


Bibelen til alle Hedmark er klare for å tilby en gratis bibel til hver husstand i Hamar kommune i uke 16. HA har møtt lederen for komiteen, Andreas Karstad, og vi lurer på hvorfor det er nødvendig med en slik aksjon. Har ikke folk i Hamar bibel?

- Vi var først usikre på det, så vi fikk InFact til å gjøre en undersøkelse av Hedmark (i 2018). Det viste seg at ca 40% av Hedmarkinger svarer at de ikke har noen Bibel hjemme. Blant de 60% som har, så har det overveldende flertallet en eldre bibel. Kun en av ti sier de har en nyere utgave.


Hva engasjerer deg med aksjonen?

Dette prosjektet handler jo om aktualisering, og det å tilby en flott bibel som gave har vi sett fører til at mange flere leser i Bibelen og «gjenoppdager» den. Det engasjerer meg! Det er også veldig gøy å se at så og si hele kirkelandskapet i Hamar står sammen om dette. Hele 15 kirker og organisasjoner er med. Det er ikke vanskelig å være enige om at Bibelen er viktig.

Har Bibelen til alle hatt slike aksjoner andre steder i Norge?

Vi startet med Finnmark, Troms og Østfold før Hedmark (nå Innlandet). Så på landsbasis nærmer det seg 200 000 husstander som har fått besøk.


Hvordan er responsen?

Vi har opplevd større positivitet enn vi kanskje hadde sett for oss. For eksempel har hundrevis tatt kontakt i etterkant av hver utdeling fordi de ikke var hjemme når vi kom på døren. Da er det en glede for oss å sende noen i etterkant.


Konkret; hva skjer i uke 16 og utover?

Selve utdelingen starter mandag kveld, 17. april, og frem til lørdagen den uka. Før aksjons-uka får alle i Hamar informasjon om aksjonen i posten. Etter utdelingen blir det flere muligheter for å delta på forskjellige arrangementer og kulturtilstelninger, som «Bibelkveld» med foredrag, forestilling i domkirkeruinene om vår Kristne kulturarv, Bibelmaraton, og Tindbergs «Gudspartikkelen» i Kulturhuset. Alt er gratis, unntatt sistnevnte. Informasjon kommer på flyer sammen med Bibelen.


Hvis noen har lyst til å være med å bidra som frivillig, er det fortsatt mulig?

Ja! Alle som vil være med er velkommen. Mange har meldt seg til å gå med bibelen, men vi trenger fortsatt fler. Gå til www.btah.no og fyll inn skjema bak den grønne knappen: Bli med!

135 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page