top of page

Medlemskap

 

Personer med tilhørighet i NLM Hamarkirken kan bli medlemmer dersom de:

 

  • er døpt med kristen dåp i Den treenige Guds navn

  • bekjenner seg til den kristne tro

  • gir sin tilslutning til forsamlingens lover.

Medlemmer blir ført inn i medlemsregisteret. Medlemskapet løper til det blir sagt opp eller til man ikke lenger har tilhørighet til forsamlingen. Barn kan være medlemmer dersom minst en av de foresatte melder barnet inn.

 

Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. Medlemskap gir også valgbarhet til styret. Styret har ansvar for at medlemslistene er oppdatert før årsmøtet. Medlemskap er gratis. 

 

NLM Hamarkirken er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt til å velge hvor de vil ha sin kirkerettslige tilhørighet. Ønsker man en kirkerettslig tilknytning til NLM, er det tilgjengelig gjennom NLM trosamfunn.

bottom of page