Godt nyttår!

 

Vi har vanligvis gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11

9. januar har vi gudstjeneste på Brukshuset mens barna skøyter og aker på Greveløkka

16. januar har vi gudstjeneste med søndagsskole

  • Facebook

Vi streamer gudstjenestene live på YouTube og på våre Facebook-sider

 
Aktuelt fra bloggen
 
HVA SKJER?

 

HVER UKE

Søndag kl. 11 Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag kl. 16 Oromo Kristne Fellesskap

Tirsdag kl. 17:30 "Kvinner i form", etter-jobben- før- kvelden-trening

Tirsdag kl. 19 Bønnemøte

ANNENHVER UKE

Mandag kl. 19 øver mannskoret Brødrerøster (partallsuker)

Mandag kl. 19 er det Språk-kafé 

Onsdag kl. 17:30 øver barnekoret Mini Souls (oddetallsuker)

Fredag kl. 18 øver Hamar Soul Children (partallsuker)

Fredag kl. 20 Journey for ungdom (partallsuker)

Merk: Vær oppmerksom på at det kan skje endringer på grunn av aktuelle smittevernregler. 

 

Verden for Kristus

Som en menighet tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband deler NLM Hamarkirken visjonen om å nå verden for Kristus. Derfor har misjon en viktig plass i våre aktiviteter. 

 

Om NLM Hamarkirken

NLM Hamarkirken har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter. Menigheten deler NLMs visjon og motto: Verden for Kristus! NLM Hamarkirken og står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

 

"NLM Hamarkirken er et fellesskap for folk i alle generasjoner. Vi tror det er viktig å møte folk der de er i livet, og sammen kan vi hjelpe hverandre til å vokse i tro og erkjennelse."

Ole Kristian Sameien
Forsamlingsleder / pastor