Vi har vanligvis gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11

Det blir ikke gudstjenester i Hamarkirken/Brukshuset
søndag 26. juni, søndag 3. juli eller søndag 10. juli.

 

Søndag 3. juli kl 12 inviteres alle til hageparty hos Andreas og Heather Karstad, 
Kolonien 11 F, 2335 Stange. Ta med grillmat og drikke. (Værforbehold!)

17. juli: Fellesgudstjeneste i Hamar frikirke kl. 11.
24. juli: Fellesgudstjeneste i Livets Senter kl. 11.
31. juli: Fellesgudstjeneste i Filadelfiakirken kl. 11.
7. aug: Fellesgudstjeneste i Hamarkirken sammen med Oromofelleskapet kl. 11.
Dette er en del av Oromo Europa-konferanse 4-7. august i Hamarkirken.

 

Oppstarten vår i august ser slik ut: 
14. august kl 12: Strandhogg på Skurven på Helgøya
21. august kl 11 i Hamarkirken: Semesterstart med innsettelse av Andreas Karstad

  • Facebook

Vi streamer gudstjenestene live på YouTube og på våre Facebook-sider

 
Aktuelt fra bloggen
 
HVA SKJER?

 

HVER UKE

Søndag kl. 11 Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag kl. 16 Oromo Kristne Fellesskap

Tirsdag kl. 17:30 "Kvinner i form", etter-jobben- før- kvelden-trening

Tirsdag kl. 19 Bønnemøte

ANNENHVER UKE

Mandag kl. 19 øver mannskoret Brødrerøster (partallsuker)

Mandag kl. 19 er det Språk-kafé 

Onsdag kl. 17:30 øver barnekoret Mini Souls (oddetallsuker)

Fredag kl. 18 øver Hamar Soul Children (partallsuker)

Fredag kl. 20 Journey for ungdom (partallsuker)

Merk: Vær oppmerksom på at det kan skje endringer på grunn av aktuelle smittevernregler. 

 

Verden for Kristus

Som en menighet tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband deler NLM Hamarkirken visjonen om å nå verden for Kristus. Derfor har misjon en viktig plass i våre aktiviteter. 

 

Om NLM Hamarkirken

NLM Hamarkirken har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter. Menigheten deler NLMs visjon og motto: Verden for Kristus! NLM Hamarkirken og står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

 

"NLM Hamarkirken er et fellesskap for folk i alle generasjoner. Vi tror det er viktig å møte folk der de er i livet, og sammen kan vi hjelpe hverandre til å vokse i tro og erkjennelse."

Ole Kristian Sameien
Forsamlingsleder / pastor