Vi har vanligvis gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11

22. mai har vi gudstjeneste med Andreas Karstad: Jesus som Herre

29. mai har vi gudstjeneste med Håkon Rydland: Ta i bruk nådegavene

5. juni Generasjonsgudstjeneste

  • Facebook

Vi streamer gudstjenestene live på YouTube og på våre Facebook-sider

 
Aktuelt fra bloggen
 
HVA SKJER?

 

HVER UKE

Søndag kl. 11 Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag kl. 16 Oromo Kristne Fellesskap

Tirsdag kl. 17:30 "Kvinner i form", etter-jobben- før- kvelden-trening

Tirsdag kl. 19 Bønnemøte

ANNENHVER UKE

Mandag kl. 19 øver mannskoret Brødrerøster (partallsuker)

Mandag kl. 19 er det Språk-kafé 

Onsdag kl. 17:30 øver barnekoret Mini Souls (oddetallsuker)

Fredag kl. 18 øver Hamar Soul Children (partallsuker)

Fredag kl. 20 Journey for ungdom (partallsuker)

Merk: Vær oppmerksom på at det kan skje endringer på grunn av aktuelle smittevernregler. 

 

Verden for Kristus

Som en menighet tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband deler NLM Hamarkirken visjonen om å nå verden for Kristus. Derfor har misjon en viktig plass i våre aktiviteter. 

 

Om NLM Hamarkirken

NLM Hamarkirken har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter. Menigheten deler NLMs visjon og motto: Verden for Kristus! NLM Hamarkirken og står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

 

"NLM Hamarkirken er et fellesskap for folk i alle generasjoner. Vi tror det er viktig å møte folk der de er i livet, og sammen kan vi hjelpe hverandre til å vokse i tro og erkjennelse."

Ole Kristian Sameien
Forsamlingsleder / pastor