top of page
  • Facebook

Vi streamer gudstjenestene live på YouTube og på våre Facebook-sider

Hjem: Aktuelt
Aktuelt fra bloggen
Hjem: Welcome
HVA SKJER?

 

HVER UKE

Søndag kl. 11: Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag kl. 16: Oromo Kristne Fellesskap

Mandag kl. 18-20: Språk-kafé

Tirsdag kl. 19-20: Bønnemøte

ANNENHVER UKE

Mandag kl. 19 øver mannskoret Brødrerøster (partallsuker)

Tirsdag kl. 17:30-18:20 øver barnekoret Mini Souls (oddetallsuker)

Fredag kl. 18-19:45 øver koret Hamar Soul Children (partallsuker)

Fredag kl. 20-23 er det Journey for ungdom (partallsuker)

Hjem: Events

Verden for Kristus

Som en menighet tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband deler NLM Hamarkirken visjonen om å nå verden for Kristus. Derfor er misjon alltid langt fremme

i våre tanker, drømmer og aktiviteter.

Hjem: About

Om NLM Hamarkirken

NLM Hamarkirken har som formål å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og til Jordens ender. Menigheten deler NLMs visjon og motto: Verden for Kristus! 

NLM Hamarkirken og står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

"Jesus kaller disipler - for 2000 år siden, og frem til idag. Å være en disippel innebærer å følge Jesus sammen med andre, og utifra slike fellesskap å være hans hender og føtter til de som ikke har fått oppleve evangeliet. I Hamar og blant unådde folkeslag. 

NLM Hamarkirken er overgitt til å være et slikt misjonalt fellesskap. Du er velkommen!"

Andreas Karstad
Pastor, NLM Hamarkirken

Hjem: Quote
Hjem: Contact
bottom of page